Chúng đi buôn, buôn tước buôn quyền
Chúng đi buôn cho nước đảo điên
Chúng đi buôn buòn núi buôn non
Buôn tủi hờn buôn cả giang sơn…..
…..buôn sự thực buôn cả lương tâm !
( bài hát Chúng đi buôn của Phan văn Hùng )
LikeLike


More...