Người Mỹ tham chiến chiến bất cứ thời điểm nào, bất cứ nơi đâu trên thế giới, cũng chỉ vì quyền lợi của nước Mỹ mà thôi, đấy là điểm cốt lõi của sự tham chiến của Mỹ khởi đầu từ 1880’s với Tây Ban Nha Mễ Tây Cơ và WW1&2, Korea, VN …. Cho tới bây giờ! Đã vì quyền lợi của mình, tất nhiên người ta phải tính toán những bước đi, hoạch định chính sách, lập những kế hoạch có tính cách lâu dài của chiến lược toàn cầu theo khả năng hiện có của tiềm năng kinh tế, chính trị và quân sự Mỹ sẽ cho họ sự thành công như ý muốn. Nếu ta hiểu được như thế, ta sẽ không trách móc gì được người Mỹ cả. Không có bạn hay thù là vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi là vĩnh viễn mà thôi. Anh-Pháp từng là đồng minh lâu đời của Mỹ mà còn cay đắng vì chính sách của Mỹ huống chi VN mình
LikeLike


More...