GS Cao Thế Dung Từ Trần Tại Maryland, Thọ 85 Tuổi
SILVER SPRING, Maryland (VB) — Giáo sư Cao Thế Dung — cũng là nhà biên khảo với các bút hiệu Cao Vị Hoàng, Cao Đan Hồ, Hà Nhân Văn — đã từ trần hôm 31 tháng 10 năm 2017 tại Silver Spring, Maryland, USA.
Ông nổi tiếng từ trước năm 1975 trong ngành giáo dục.
Theo Cáo Phó, GS Cao Thế Dung sinh ngày 28 tháng 11 năm 1933 tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Như thế, ông hưởng thọ 85 tuổi.
Cao Thế Dung là giáo chức lâu năm của hệ thống giáo dục Lasan Taberd Sài Gòn, từng giữ chức Phụ Tá Viện Trưởng Viện Khoa Học Giáo Dục Sài Gòn, nguyên Phó Khoa Trường Đại Học Bách Khoa Nông Nghiệp Viện Đại Học HH tại Sài Gòn.
Năm 1973, Giáo Sư Dung làm Tổng Quản Trị Hiệp Hội Nông Dân Trung Ương thuộc Bộ Canh Nông, một tổ hợp nông doanh lớn của Việt Nam Cộng Hòa.
Theo tiểu sử Giáo sư phổ biến nhiều năm trước, vào lúc ấn hành một số sách, GS Cao Thế Dung di tản qua Mỹ năm 1975.
Ông từng đuợc Cơ Quan Văn Hóa The Ford Foundation cấp cho học bổng toàn thì (Research Fellownship) để nghiên cứu thị trường lúa gạo (1975-1977), đồng thời trở lại trường theo học tại Đại Học Georgetown, Columbia. Sau khi tốt nghiệp văn bằng Tiến Sĩ (Ph.D), Giáo Sư Dung trở thành chuyên gia phân tích thị trường, chuyên biệt về phó sản và gạo lúa…
Về văn nghệ và báo chí: 1959 Giáo Sư Dung cùng với Nhà Văn Thế Phong thành lập nhóm Đại Nam Văn Hiến. Từ 1966, ông trở thành một trong mấy cây viết trụ cột của nhật báo Chính Luận. Cùng với Nhà Thơ Nguyên Sa, phụ trách mục ‘’Một Bông Hồng Cho Văn Nghệ’’ trên báo Sống của Nhà Văn Chu Tử. Chủ bút tạp chí tranh đấu Quần Chúng (SG 1968-1970), Thư Ký tòa soạn tạp chí Giáo Dục (Viện Khoa Học Giáo Dục Sài Gòn 1970-1972), Chủ Nhiệm, Chủ Bút tạp chí Hành Trình (Hoa Kỳ 1978-1979)
GS Cao Thế Dung có nhiều tác phẩm ấn hành trước và sau 1975.
Linh cửu được quàn tại Francis J. Collins Funeral Home, 500 University Boulevard West, Silver Spring, Maryland 20901.
Chương Trình Tang Lễ:
– Thứ sáu ngày 10 tháng 11 năm 2017:
– Lễ Làm Phép Xác & Lễ Phát Tang: 2 PM – 4 PM tại nhà quàn
– Giờ Thăm Viếng: 7 PM – 9 PM tại nhà quàn
– Thứ Bảy ngày 11 tháng 11 năm 2017:
– Lễ Tiễn Đưa: 10 AM tại nhà thờ Mẹ Việt Nam, Our Lady of Vietnam Catholic Church, 11814 New Hampshire Ave, Silver Spring, MD 20904
Sau lễ tiễn đưa, sẽ di quan và chôn cất tại Gate of Heaven Cemetery, 13801 Georgia Ave, Silver Spring MD 20906
Cần chi tiết tang lễ, xin liên lạc tang gia: (301) 592-7369, huongctran@yahoo.com
———————————————— ———————-
LikeLike


More...