Bài viết đã trình bầy được 1 mặt của vấn đề của cuộc chiến VN 1 cách lạc quan, nhưng mặt trái của vấn đề có lẽ không đơn giản như vậy. Cuộc chiến VN không đơn thuần là nội chiến giữa 2 miền Nam-Bắc, cũng không chỉ là cuộc chiến Ủy nhiệm ý thức hệ hay ngăn chận cs có tính cách chiến thuật như Đại Hàn 1950-53, nó phức tạp hơn nhiều trong những vấn đề liên quan đến những tính toán chiến lược của các siêu cường lúc đó. Về mặt chiến thuật, Nam Hàn là 1 đầu cầu chiến thuật như Normandy 1944 nhằm duy trì và phát triển quân sự khi cần thiết vào châu á, trực tiếp đe dọa như con dao bén vào cạnh sườn Nga-tầu cộng với 1 giá cả tương đối chấp nhận được khi đồn trú thường trực 67 ngàn quân Mỹ từ đó đến nay 2017; VN chỉ có giá trị như 1 tiền đồn quân sự mà thôi, đã gọi là tiền đồn thì ta có thể bỏ hay giữ tùy theo áp lực hay những tính toán có lợi về mặt chiến lược. TT Kenedy bị ám sát chết sau TT Diệm 22 ngày, tất cả chỉ là sự diễn tiến của cuộc chiến VN mà Mỹ bỏ ra 300 tỷ US dolla đầu tư vào đó so với đệ nhị thế chiến ( WW2) là hơn 2 ngàn tỷ theo thời giá 1941. Làm ăn thì phải tính toán lời lỗ, Mỹ lợi gì với số vốn 300 tỷ và hơn 58 ngàn sinh mạng lính Mỹ và 3 triệu sinh mạng VN? Trả lời được câu hỏi tức là hiểu được phần nào về cuộc chiến VN về những tính toán của các siêu cường. Xin nhắc việt cộng vào Sài Gòn 1975 với xe tăng T54, Sam 2, 130 ly, SA 7, AT 3, AK, B 40 chứ không phải là nón cối, dép râu với cây súng ngựa trời của thời 1957
LikeLike


More...