Đàn cá hề gồm cá đực, cá cái và những con cá nhỏ phối hợp ăn ý để đưa mảnh vỏ dừa về làm tổ.

More...