Các nhà làm phim Blue Planet II ghi lại khoảnh khắc xúc động khi con cá voi đầu tròn vây ngắn mang xác con bên mình suốt nhiều ngày.

More...