Theo nguồn tin của Báo Đầu tư, Alipay đang thông qua một công ty tư vấn đề mua cổ phần của một fintech đình đám về lĩnh vực thanh toán Việt Nam (fintech payment). Một khi đã hiện diện thành công,…

More...