Mặc dù mới được chính thức bán ra khoảng hơn một tuần, nhưng iPhone X đã bị người dùng liên tục phàn nàn vì nhiều lỗi khác nhau.

More...