Phao cứu trợ U-safe được điều khiển bằng hệ thống điều khiển từ xa, có thể lao tới vị trí người gặp nạn với tốc độ 27 km/h.

More...