Hai vợ chồng bất tỉnh, để lại thư tuyệt mệnh trình bày việc nợ nần túng quẫn, mong gia đình tha thứ.

More...