Hơn một năm bị bắt với cáo buộc cùng vợ điều hành đường dây Cho vay nặng lãi và Cưỡng đoạt tài sản, Tùng "Ba Thay" phải hầu tòa.

More...