Tuấn và Hồng đã bán bà K. cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 81 triệu đồng. Một thời gian sau, bà K. trở về địa phương và cùng người nhà tố giác các đối tượng tới cơ quan công an.

More...