Khi mở cửa vào nhà, người con hãi hùng khi chứng kiến bố, mẹ nằm bất động trên vũng máu.

More...