Sau khi bắn chủ tịch xã Nghi Quang, trưởng công an xã nã thêm 6 phát đạn cao su đe doạ người xung quanh có ý định can ngăn.

More...