Sau 5 tháng điều tra, nhà chức trách đề nghị truy tố Hưng về hành vi dùng thanh sắt đâm chết du khách nước ngoài khi bị đòi tiền nhầm người.
More...