Khi xe dừng, mọi người nhìn vào trong thấy thanh niên ngoẻo đầu, miệng vẫn ngậm quả bóng.
More...