Chiều 13/11, tang lễ cụ Hoàng Thị Minh Hồ (vợ nhà tư sản Trịnh Văn Bô - người hiến 5.147 lượng vàng cho cách mạng trong Tuần lễ Vàng năm 1945) đã diễn ra tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông-Hà Nội, theo nghi thức lễ tang cấp cao.

More...