Tổ chức Y tế thế giới nhận định kháng thuốc kháng sinh là mối đe dọa nghiêm trọng đối với điều trị trong tương lai do hàng trăm nghìn người chết vì kháng thuốc.

More...