Người nhà cho rằng trong quá trình chuyển viện, điều dưỡng trên xe cấp cứu đã không cho bệnh nhi thở oxy ngay từ đầu dẫn đến việc đứa trẻ bị ngưng tim ngưng thở, chết não và tử vong oan uổng.

More...