Các nguyên thủ quốc gia đến Việt Nam đều tranh thủ quảng bá cho đất nước mình qua hình ảnh cá nhân họ.


http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/apec-2017-khi-nguyen-thu-thanh-nguoi-mau-quoc-gia-410252.html]More...[/url]