'Món quà giản dị của cụ Hoàng Thị Minh Hồ thực sự khiến chúng tôi xúc động'...


More...