Mỹ Linh xuất sắc vượt qua 130 thí sinh để ghi danh trong Top 20 phần thi Sắc đẹp vì mục đích cao cả với dự án "Cõng điện lên bản”.

More...