Hôm nay, Tây Chu Chi Lộ sẽ ra mắt phiên bản AlPha Test sau hàng loạt hình ảnh Việt hóa.

More...