VLTK Mobile sẽ đưa Thiếu Lâm trở lại chiến trường, nhờ buff thêm khả năng công kích.

More...