Nhà thiết kế kỷ niệm chặng đường làm nghề bằng show diễn "The Muse 2" tại TP HCM vào ngày 30/12.

More...