Gia đình 12 anh chị em tham gia cuộc thi Tìm kiếm tài năng nước Mỹ.

More...