Venezuela, Philippines, Tây Ban Nha, Colombia... được dự đoán vào Top 10 trong chung kết ngày 14/11 tại Nhật Bản.

More...