Kim Oanh Lê nhận xét chính xác về đám ” lãnh đạo ” cộng sản đang cai trị Việt Nam . Hiện nay trung cộng đã ở tràn lan khắp nơi trên đất nước Việt Nam ( do bọn cộng sản bắc việt tự ý đưa vào ) , mặc dù bọn dư lợn viên cộng sản chỉ là thiểu số ít ỏi so với dân chúng Việt Nam có ý thức về tự do, dân chủ nhưng nếu dân chúng Việt Nam còn ngần ngại, không dám vùng lên thì chắc chắn sẽ mất nước về tay bọn trung cộng ( có sự tiếp tay của bọn cộng sản bắc việt ) . Lúc đó dân chúng Việt Nam sẽ bị diệt vong lần lượt như Tây Tạng hiện nay.
LikeLike


More...