Tổng thống Duterte đã ký lệnh mới vào hôm thứ ba ngày 5/12 với lý do được đưa ra là do tình trạng tội phạm buôn lậu ma túy đã tăng cao vì không có sự tham gia của cảnh sát.

More...