Cho rằng sửa tạm sẽ không giải quyết được tình trạng ùn tắc và tai nạn, người dân đã ngăn cản việc công nhân sửa chữa quốc lộ 40B.*

More...