Với thủ đoạn lên xe chạy thử để mua, Thụ đã lừa khoảng 30 chiếc xe máy của nạn nhân ở TPHCM, Đồng Nai và Bình Dương.

More...