Đảng CSVN đồng nghĩa với đảng cướp; thứ nhất cướp chính quyền năm 1945, thứ hai cướp đất trong CCRĐ từ năm 1954-1956; thứ ba là cướp nhà, cướp vợ của quân nhân cán chính VNCH năm 1975; thứ tư cướp nhà của những người không sống nỗi với cộng sản phải bỏ nước ra đi; thứ năm cướp đất của Dân oan trong hiện tại và còn đang tiếp diễn…


More...