Vua Quang Trung Nguyễn Huệ anh hùng trẻ trung vặm vỡ cái thế mất năm 39 tuổi (1852-1891) mà theo bức hình của Tàu thì ông ấy như một tên Tàu già nghiện hút không thua không kém. Giặc Tàu đã từng mô tả người nữ anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh của ta vú dài ba thước đã từng đánh cho tướng Tàu chạy có cờ. Các nhà sử học Việt cộng nên sáng suốt đừng lấy theo tài liệu bôi bát của Tàu, hãy nhìn lại bức hình của vua Quang Trung mà các ông chứng minh có giống ai với khổ người bất cân xứng như thế không?


More...