Sự kiện Vũ Nhôm đào thoát và hiện đang bị tạm giam tại Singapore làm dấy lên những đồn đoán về số phận của con người này
Có thể nói, tình trạng pháp lý của Vũ “nhôm” hiện tại là khá bi đát, ông ta chưa được cơ quan Cao ủy tỵ nạn cấp quy chế “người tỵ nạn” để được Liên Hợp Quốc bảo vệ theo Công ước về vị thế của người tỵ nạn 1951. Ông ta cũng đang ở một quốc gia ngoài Châu Âu, ngay cả khi một quốc gia Châu Âu nào muốn rước Vũ về cũng không phải là điều đơn giản vì Singapore-nơi đang tạm giữ Vũ không dễ dàng để Vũ rời khỏi Singapore trước áp lực đòi dẫn độ ở Việt Nam”. Vũ “nhôm” không phải là một người có cống hiến xuất chúng cho nhân loại, hay chịu cảnh đày ải cuộc đời như “đoạn trường tân thanh” để làm lay động sự quan tâm của Cao ủy tỵ nạn Liên hợp Quốc, các quốc gia Châu Âu, hay các tổ chức nhân quyền Phi chính phủ để họ lên chiến dịch “giải cứu Vũ nhôm”. Tất cả họ dễ dàng “dị ứng” khi nhìn thấy các bằng chứng rõ ràng được phát tán trên mạng về việc Vũ đã có thành tích vơ vét công sản quốc gia và lũng đoạn kinh tế ở Đà Nẵng. Con đường xin tỵ nạn và đến định cư ở một quốc gia ở Châu âu, bằng con đường pháp luật về bảo vệ người tỵ nạn xem ra có vẻ là ngõ cụt đối với Vũ, vì Vũ khó lòng đáp ứng được tiêu chuẩn là “người tỵ nạn” theo Công ước về vị thế người tỵ nạn 1951″. Một nước cờ cao tay của cơ quan an ninh Việt Nam.sẽ không còn đường thoát cho Vu Nhôm nữa.
Việc bắt giữ đượcVũ Nhôm kịp thời là một thành công của lực lượng Công An Việt Nam nói chung và lực lượng an ninh nói riêng. Không chỉ trên đất nước Việt Nam mà đối với hầu hết quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới thì việc mang những bí mật quốc gia đi ra khỏi quốc gia mình đều bị trừng phạt theo luật pháp của từng quốc gia đó. Và Việt Nam không phải là quốc gia ngoại lệ
Phải khẳng định là khả năng tẩu thoát của Vũ Nhôm là khó hơn tìm đường lên trời. Giờ đây, có lẽ con đường duy nhất đúng, là tình nguyện trở về Việt Nam, và tự giác “cống hiến”, sửa sai để hưởng lượng khoan hồng.


More...