Những cán bộ đảng viên như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm khác đang là các bị cáo trong vụ án hầu hết là những người giữ vị trí chủ chốt trong những đơn vị kinh tế quan trọng,đã được học tập và làm theo lời Bác, nhưng không chịu thấm nhuần mà còn đi ngược lại đường lối và chủ trương của Đảng và Nhà nước. Họ được Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao quản lý vốn và thực hiện những dự án, công trình lớn của quốc gia, trong đó có Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án nêu trên, vì những động cơ khác nhau mà các bị cáo đã cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại đặc biệt lớn về kinh tế cho Nhà nước, thậm chí một số bị cáo còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn để lập chứng cứ khống rút tiền của dự án để ăn chia, chiếm đoạt sử dụng cá nhân.
Nhân dân đang chờ xem tòa án cán cân công lý xét sử vụ này thế nào có đúng người đúng tội không, cái cân công lý nó nghiêng về đâu hồi sau mới rõ được.


More...