Việt cộng đã điên đầu, tức tối và kinh hãi khi đối diện 3 vấn đề mà chúng không dám nghĩ tới:
1- Sự chiến đấu với tinh thần quyết liệt của quân dân miền Nam với việt cộng.Dân miền Nam đứng hẳn về chiến tuyến với Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, tiếp tay, giúp đỡ, chạy về phía người lính QLVNCH, rời bỏ những khu vực vc chiếm đóng.
2- Khả năng chiến đấu hữu hiệu với ý chí can trường, anh dũng của mọi người lính trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, từ Nhân Dân Tự Vệ, Xây Dựng Nông Thôn, Nghĩa Quân, Địa Phương Quân, Bộ Binh chủ lực cho tới các đơn vị Tổng Trừ Bị Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Biệt Cách Dù, Lôi Hổ Xung Kíck, khả năng & kỹ thuật tác chiến quân ta đã vượt quá xa khi được trang bị đầy đủ với những vũ khí có hỏa lực mạnh ngang hàng với AK, B40, 41 của việt cộng. Cái yếu kém của Carbin, Garand, Thompson, Bazoka của tết Mậu Thân 68 đã qua rồi, nhưng QLVNCH với M16, M79, M60 và XM72 đã chứng minh sức chiến đấu, khả năng và kỹ thuật tác chiến vượt qua mặt vc, và dĩ nhiên vc phải chấp nhận thảm bại.
3- Khả năng tái lập và hoạt động hữu hiệu của không lực Mỹ, nhất không quân chiến lược B52 và các phi vụ yểm trợ chiến thuật tiếp cận quân bạn của các phi cơ trên hạm đội 7 Thái Bình Dương, đó là những cố gắng phi thường để đạt được thành quả là sự yểm trợ hữu hiệu cho quân dân VNCH trong mùa hè 1972. Sở dĩ gọi là cố gắng phi thường và chỉ có hệ thống tiếp liệu dồi dào to lớn, hiệu năng của quân đội Mỹ mới đủ khả năng mà thôi, vì như chúng ta biết, quân Mỹ có hơn 500 ngàn quân tại Vn lúc trước, nhưng chỉ có 1/3 là quân chiến đấu, còn 2/3 là lính chuyên môn lo đủ mọi thứ vì quân đội Mỹ là quân đội cơ giới hóa. Sư đoàn 1 không kỵ Mỹ là đơn vị duy nhất trên thế giới vì sự tốn kém của nó mà không quốc gia nào dám thành lập cả. Chính vì thế, trong những ngày đầu việt cộng tổng tấn công QLVNCH, không lực Mỹ chỉ còn cố vấn và 1 ít phi cơ vận tải và quan sát tại VN mà thôi, do đó họ không thể yểm trợ được, mọi không yểm đều đè nặng lên đôi cánh không quân Việt Nam cả. Cũng may, vc tấn công không cùng lúc, chúng đánh Quảng Trị trước vào tháng 3, sau đó đầu tháng 4 chúng đánh An Lộc, kế tiếp mới tới Kom tum.
LikeLike


More...