Dân Miền Nam và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã đổ ra bao nhiêu xương máu để bảo vệ miền Nam thân yêu trong 21 năm chiến đấu, từ những ngày bọn vc khủng bố cắt đầu, mổ bụng viên chức xã ấp những năm 1958-1960 ở vùng quên hẻo lánh, cho đến lúc bọn tập kết trở về kéo theo chính qui Bắc Việt với những cây đại bác 130 ly, hỏa tiễn, Ak, B40 và tăng T54 đánh vận động chiến cấp sư đoàn, quân đoàn, điều mà chúng hoàn toàn né tránh với quân Mỹ ở gia đoạn 1965-1971, dù trong tết Mậu Thân 1968 chúng vây 6 ngàn Thủy Quân Lục Chiến Mỹ, cấp số của 1 lữ đoàn, tại Khe Sanh, Quảng Trị, với 2 sư đoàn và thêm 2 sư đoàn khác làm trừ bị bên Lào, nhưng chúng không dám đánh với quân số lớn cho mỗi cánh quân vào các cứ điểm cao độ, cao lắm cũng chỉ là 1 hay 2 tiểu đoàn vào các cao điểm 861, 862 mà thôi, lý do chúng không dám tập trung quân đông vì sợ B52, pháo binh, hỏa lực yểm trợ dữ dội của Mỹ.
Thời điểm 1972, lính Mỹ đã rút về gần hết, chỉ còn lính chuyên môn và cố vấn, những phi vụ B52 chiến lược cũng được Mỹ đơn phương hủy bỏ dù vc không đòi, mà cũng chẳng biết vc đi đêm với tên phù thủy điếm đàng, ma cô, xảo trá Kissinger thế nào, nhưng cả 3 nơi: Quảng Trị, Kom Tum, An Lộc chúng tập trung quân và đánh với cấp Quân đoàn + 4, 5 sư đoàn trở lên những mong tràn ngập dễ dàng gây tiếng vang đạt thắng lợi về chính trị, nhất là An Lộc mà chúng cho là mặt trận quyết định như Điện Biên Phủ, và An Lộc sẽ là thủ đô của mặt trận giải phóng, bước đầu để tiến chiếm toàn miền Nam.
LikeLike


More...