Người Việt Quốc Gia thì dù Nam hay Bắc, khi tham gia kháng chiến đánh Pháp thì dứt khoát muốn đánh đuổi quân tham tàn thực dân ra khỏi bờ cõi, dành độc lập tự do cho dân tộc, năm 1954 khi Pháp thảm bại rút chạy thì họ trở về, ai nhanh chân thì vào Nam hay về thành bỏ lũ cộng sản hôi tanh, ai chậm chân đành ngậm ngùi như Hữu Loan, Trần Dần, Phùng Quán, Phan Khôi. Đánh đuổi Pháp thành công là do xương máu của toàn dân, của mọi đảng phái chứ không riêng của cộng sản như chúng rêu rao nhận bậy, hay như sau này trong cuộc chiến quốc –cộng 54-75, thì danh xưng việt cộng là của mọi tên cộng sản từ Nam ra Bắc, không phân biệt là tên du kíck U Minh hay chính qui Bắc Việt.
LikeLike


More...