Kể từ ngày 1/1/2018, ông Nguyễn Viết Hiệp, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội được khôi phục chức vụ. Ông Hiệp từng bị ông Đinh La Thăng cách chức vì liên quan dự định mua lô tàu đã qua sử dụng của Trung Quốc đầu năm 2016.
Nguyên nhân ông Hiệp bị cách chức nhưng lại phục chức, trở lại chức vụ cũ bắt nguồn từ việc ông Trần Thế Hùng – Tổng Giám đốc của Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội nhiều lần đề nghị được quay trở về đơn vị cũ (Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt).
Ông Hùng ít nhất 2 lần có đơn, đơn vị phải tìm người. Sau khi cân đo đong đếm nhiều yếu tố thì ông Hiệp là người phù hợp nhất. Thực ra ông Nguyễn Việt Hiệp bị cách chức vị liên quan đến dự định mua lô tàu Trung Quốc.Sau này, Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải đã làm rõ sự việc và ra nghị quyết liên quan, nhưng không có bất cứ quyết định nào kỷ luật ông Hiệp về vụ việc đó. Nên việc bổ nhiệm ông Hiệp trở lại vị trí cũ từng bị cách chức là phù hợp.
Vào tháng 7/2015, ông Phạm Tuấn Anh được phục hồi chức vụ, trở lại chức vụ từng bị ông Đinh La Thăng cách chức.ông Phạm Tuấn Anh lúc đó rời vị trí phó tổng giám đốc vì một số chỉ tiêu chưa đạt. Sau đó, ông Tuấn Anh được luân chuyển công tác để bồi dưỡng thêm. Vào thời điểm tháng 7/2015, khi có Phó Tổng giám đốc khác nghỉ việc, ông Tuấn Anh được bổ nhiệm lại đúng quy trình.
Bây giờ dậu đỗ bìm leo, truyền thông thấy ông Thăng sa cơ lỡ vận thì dựa vào một số hiện tượng liên quan để hả hê thì thật không hay không quân tử chút nào. Mà nên để chuyện nào ra chuyện ấy thì hay hơn.


More...