Chủ trương nhất thể hóa bí thư kiêm chủ tịch HĐND, UBND cấp huyện, xã có đủ điều kiện vừa được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận tại hội nghị TƯ 6, không những gọn bớt chức danh mà còn làm cho hoạt động của bộ máy hiệu quả, nhanh gọn, quyết liệt hơn. Vì theo quy trình, nếu tách 2 vị trí đó, cấp uỷ họp, cho ý kiến rồi mới triển khai sang UBND, HĐND.
Nếu bí thư kiêm chủ tịch HĐND hay UBND, sau khi có ý kiến cấp uỷ sẽ triển khai luôn, không có độ trễ nữa.“Bộ máy càng gọn nhẹ thì càng hiệu quả cao”. Là vị trí 2 trong 1 nên quan trọng nhất vẫn là con người. Nếu bí thư kiêm chủ tịch HĐND còn có yếu tố thuận vì lâu nay HĐND lãnh đạo tập thể nhưng với UBND là cơ quan hành pháp, bí thư kiêm chủ tịch UBND sẽ có vai trò rất quan trọng.đòi hỏi con người phải có đủ năng lực thực hiện. Nếu chọn người không có chuyên môn, thực tiễn, không có đạo đức thì rất nguy hiểm. Khi ấy, việc trao quá nhiều trọng trách cho 1 người sẽ là sức nặng khiến công việc không trôi chảy, không dám làm, lại phải xin ý kiến tập thể, hay có tình trạng sợ nên núp bóng tập thể. Việc này dễ dẫn đến sai lầm, dễ mất cán bộ, gây tác hại cho xã hội.


More...