Sáng nay (11.1), Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2018 do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với tổ chức USADI, Konrad, các đại sứ quán Nhật Bản và Úc tại Việt Nam cùng các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương tổ chức.

More...