YBĐT - Hết năm 2017, toàn huyện có trên 2.920 ha cây ăn quả, trong đó có trên 1.600 ha cam, quýt, tập trung chủ yếu ở các xã: Nghĩa Tâm, Minh An, Thượng Bằng La, thị trấn Nông trường Trần Phú.More...