Tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cơ quan chức năng cần có giải pháp để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững, trong đó, nhấn mạnh việc tăng năng suất lao động để kéo gần khoảng cách giữa doanh nghiệp (DN) đầu tư trực tiếp nước ngoài và DN trong nước.
More...