Ngày 12/1, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khánh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế đã đến kiểm tra công tác phòng chống rét cho người, vật nuôi và cây trồng tại huyện Mù Cang Chải.

More...