YBĐT - Ngày 12/1, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo Kinh tế tập thể lần thứ 23 và Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh lần thứ 11, khoá IV (nhiệm kỳ 2013 – 2018), tổng kết tình hình Kinh tế tập thể năm 2017 và bàn phương hướng nhiệm vụ 2018.

More...