Chiều 11-1, Bộ Công thương đã chính thức công bố thực hiện thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, giúp giảm tối đa thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

More...