YBĐT - Theo số liệu Cục Thống kê tỉnh, kim ngạch xuất khẩu năm 2017 của Yên Bái ước đạt 105,6 triệu USD, vượt 5,6% kế hoạch, tăng 39,2% so với cùng kỳ năm 2016.

More...