YBĐT - Năm 2017, huyện Lục Yên đã cấp 1.850 giấy chứng nhận quyền sử dụng dất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 1.111 hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất cho 300 trường hợp với diện tích trên 54 nghìn mét vuông.

More...