YBĐT - Việc loại trừ các loại tội phạm về ma túy trên địa bàn rất khó và cũng không phải địa phương nào cũng làm được. Khó khăn là vậy, nhưng xã Khai Trung đã làm tốt công tác phòng ngừa các loại tội phạm về ma túy, góp phần giữ "sạch” địa bàn.

More...