YBĐT - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, những ngày vừa qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa, mù kèm theo băng giá.

More...